خرید بسته ملکی

خرید بسته ملکی


خواهشمندیم بعد از انتخاب بسته مورد نظر و پرداخت آن رسید پرداخت خود را برای تایید آگهی ملک به شماره ۰۹۲۱۱۱۹۱۴۷۰ از طریق تلگرام ارسال فرمایید

آگهی بنر صفحه اصلی
3 ماه 30 هزار تومان
قرارگرفتن در بنر بالای صفحه
تمامی امکانات ثبت آگهی
تعداد تنها 5 بنر
8 املاک صفحه اول
3 ماه 10 هزار تومان
قرار گرفتن زیر بنر
80% امکانات ثبت آگهی
تعداد تنها 8 آگهی
8 املاک صفحه دوم
3 ماه 5 هزار تومان
قرار گرفتن زیر صفحه 2
80% امکانات ثبت آگهی
تعداد تنها 8 آگهی
4 املاک ویژه
3 ماه 8 هزار تومان
قرار گرفتن زیر آگهی برتر
70% امکانات ثبت آگهی
تعداد تنها 4 آگهی
4 املاک ویژه صفحه دوم
3 ماه 4 هزار تومان
قرار گرفتن زیر آگهی برتر
70% امکانات ثبت آگهی
تعداد تنها 4 آگهی
آگهی ملک در صفحات داخلی
3 ماه 3 هزار تومان
قرار گرفتن در صفحات داخلی
50% امکانات ثبت آگهی
تعداد نا محدود

 

رفتن به نوارابزار